Kapampangan
*[n.] Amanung siswan;
*[n.] Detang tawung mangalagu ampong mangasanting a makatuknang keng Pampanga.

Pampanga
*[n] Lugar nung nokarin la akit reng mangaporma balamu nong dakal a pera;
*[n] Lugar nung nokarin me akit i @Hoymekeni.

Motto:
“H doesn’t matter.”